تبلیغات
دسته بندی
لینک دوستان
پیوندهای روزانه

جستجوگر پیشرفته سایت


نوسانات اطلس شمالینوسانات اطلس شمالی

(North Atlantic oscillation (NAOهمچنانکه نوسان جنوبی آشکارترين الگوي پيوند از دور نيمکره جنوبی است
نوسان اطلس شمالیهم بارزترين الگوهاي پيوند از دوري است كه در تمام طول سال در نيمکره شمالی فعال است.شاخص نوسانات اطلس شمالی به صورت گرایش فشار برای در حد پایین بودن در زمستان در نزدیکی ایسلند زمانی که فشار در نزدیکی آزور و جنوب غرب اروپا بالا باید تعریف شده است. شاخص نوسانات شمالی بر پایه اختلاف فشار نرمال شده سطح دریا (P) بین منطقه حاره (آزور، A) و کم فشار جنب قطبی (ایسلند، I) بنا نهاده شده است:

NAO= P(A) - P(I)sنوسان اطلس شمالی در واقع نماينده تغييرات بادهای غربی بر روی اطلس شمالی در فاصله مدار 40 تا 60 درجه است. ساختار اقليمي NAO در طي ماههاي سال تغيير چنداني پيدا نمي‎كند و از يك ساختار دو هسته‎اي شمالي ـ جنوبي برخوردار است. يكي از اين هسته‎ها روي گرينلند و ديگري با علامت مخالف روي عرضهاي ميانة اقيانوس اطلس شمالي بين مدار 35 تا 40 درجه قرار مي‎گيرد.
فاز منفي NAO معرف ناهنجاري منفي ارتفاع ژئوپتانسيل و فشار در عرضهاي شمالي اقيانوس اطلس شمالي و ناهنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسيل و فشار در ميانة اطلس شمالي، شرق ايالات متحده و غرب اروپاست. در فاز مثبت عكس اين وضعيت رخ مي‎دهد. هر دو فاز مثبت و منفي NAO با تغييرات شدت و موقعيت رودباد اطلس شمالي و مسيرهاي بارشي در سراسر اقيانوس اطلس همراه است و در مقياس كلان الگوهاي متوسط انتقال مداري و نصف‎النهاري گرما و رطوبت را تعديل مي‎كند. كه از اين طريق تغييراتي را در الگوي دما و بارش از شرق امريكاي شمالي گرفته تا اروپاي مركزي پديد مي‎آورد. فازهاي مثبت NAO با ناهنجاري مثبت دما در شرق ايالات متحده و شمال اروپا و ناهنجاري منفي دما در گرينلند و گاه جنوب اروپا و خاورميانه همراه است. فاز مثبت با ناهنجاري مثبت بارش در شمال اروپا و اسكانديناوي و ناهنجاري منفي بارش در جنوب و مركز اروپا همراه است.

در فازهاي منفي قوي عكس اين وضع ديده مي‎شود. در دوره‎هايي معين كه يك فاز مثبت يا منفي مدتها دوام مي‎آورد الگوي ناهنجاريهاي ارتفاع ژئوپتانسيل و دما تا مركز روسيه و شمال سيبري مركزي هم كشيده مي‎شود. 

 

بنابر این فاز + NAO با کم بارشی و خشکسالی و فاز -  با پر بارشی و تر سالی کشورتوام خواهد بود. 

NAO نوسانهاي فصلي و سالانه قابل توجهي از خود نشان مي‎دهد و بروز فازهاي مثبت مداوم و منفي مداوم از خصوصيت آن است. الگوي زمستاني NAO نوسانهاي سالانه و دهه‎اي هم از خود نشان مي‎دهد. براي نمونه فاز منفي NAO از ميانة دهة 1950 تا زمستان سال 79ـ 1978 حاكم بود. در اين دورة‌24 ساله چهار دورة غالب كه هر يك دست كم سه سال به طول انجاميد همراه با فاز منفي بود و فاز مثبت تقريباً رخ نداد.
در حقيقت در كل اين دوره فاز مثبت تنها سه بار در ميانگين فصلی ديده شد و هرگز در دو سال متوالي پديدار نشد.پس از اين دورة‌منفي يك دورة‌ مثبت از زمستان 80ـ1979 آغاز شد و تا زمستان سال 95ـ1994 ادامه يافت. در اين دوره 15 ساله دوبار فاز منفي قوي رخ داد يكي در زمستان سال 85ـ1984 و يكي در زمستان 86ـ1985. البته در نوامبر 1995 تا فوريه 1996 هم يك فاز منفي قوي رخ داد. زمستان سال 97ـ1996 يكي از سالهاي سرگرداني NAO بوده است يعني در دسامبر 1996 و ژانويه 1997 يك فاز منفي حاكم بود و در فوريه و مارس 1997 يك فاز مثبت حاكم شد.
هرچند NAO و نوسان جنوبی ENSO دو الگوی مستقل هستند اما در دوره های 8-6 ساله با هم پيوند پيدا ميکنند. محاسبات ايشان نشان ميدهد که 20 درصد نوسانهای ENSO در دوره های 8-6 ساله با 25 درصد تغييرات NAO ارتباط دارد. به بيان ديگر فازهای فرين مثبت ENSO که نماينده حاکميت النينو در نيمکره جنوبی است با فازهای منفی NAO که نماينده ضعف وزش مداری در اطلس شمالی و اروپاست (و به همين دليل در هنگام حاکميت فازهای منفی NAO اروپا سردتر و پربارشتر است) همراه ميشود.

انيميشن ناهنجاري استرس باد و فشار سطح دريا طي فازهاي NAO

بر روي عكس كليك كنيد.
اطلاعات شاخص نوسان اطلس شمالي (NAO)

Blog Skin
Blog Skin
GFS        ECMWF        GGEM
شرايط فعلي 
»  مانگين مقادير شاخص NAO از سال 1950 


1 - فرمت گرافيكي :   كل ماهاي سال   |   ميانگين فصلي (JFM)
 


 چشم اندازها


بحث هاي تخصصي 


» مقاله اي مفيد در مورد شاخص نوسان اقيانوس اطلس شمالي  PDFنویسنده : | در : دوشنبه 19 تير 1391 ساعت: | دیدگاه: ()
تعداد بازديد : 5142
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

E NSOEl Nino Southern Oscillation

NSO
رويداد ال نينو / نوسان جنوبي يكي از مهمترين و شاخص ترين رويداد هايي است كه منجر به ظهور نا بهنجاري هاي بزرگ آب و هوايي در بسياري از نقاط جهان مي شود . هواشناسان و اقيانوس شناسان جهان در سالهاي اخير مطالعات زياد و دقيقي در مورد مكانيزم ايجاد ال نينو و تاثيرات متقابل جو و اقيانوس انجام داده اند ، بويژه مطالعات گسترده اي در ارتباط با ناموزوني دما در سطح دريا و نوسانات فشار جو در سالهايي كه ال نينو رخ مي دهد انجام گرفته است ، مجموعه اين تغييرات را بنام نوسانات جنوبي مي نامند كه با كلمه اختصاري ENSO) ElNino Southern Oscillation) يعني تركيبي از دو كلمه ال نينو و نوسانات جنوبي است بكار مي رود . براي نخستين بار والكر (1932) و بليس (1937) بر وجود نوساني در فشار سطح و در مقياس جهاني اشاره كردند و آن را نوسان جنوبي SO ناميدند. بدين سان SO يك الگوي ارتباط از راه دور جهاني در اتمسفر است و به دليل تميز آن از ساير الگوهاي ارتباط از راه دور (بويژه نوسانات اطلس شمالي و آرام شمالي) جنوبي ناميده شده است . مراكز عمل SO توسط يك گردش مداري شرق به غرب در امتداد صفحه استوا همراه با صعود هوا در غرب اقيانوس آرام و نزول هوا در شرق اقيانوس آرام به يكديگر مربوط مي شود و به اين ترتيب گردش شكل مي گيرد كه توسط بژرگنس (1969) گردش والكر ناميده شد . ال نينو مولفه اقيانوسي ENSO مي باشد و با دگرگونيهاي بزرگ در دماهاي سطح دريا در منطقه آرام حاره اي پديدار مي گردد .

گردش والکر Walker circulation: گردش اتمسفری ، در صحفه ای عمود بر استوا می باشد که با صعود هوا در غرب آرام استوایی و نزول هوا در شرق آرام استوایی شکل می گیرد و همراه با آن با دمای سطحی شرقی و بادهای غربی فوقانی به موازات استوا در سطح وسیعی از حوزه آرام استوایی ایجاد می شود . در واقع گردش والکر واکنش اتمسفر به گرادیان دمای  سطح دریا در طول استـوا ،  میان  دما های  پایین در شرق  آرام  استوایی می باشد و قویاً در ارتباط با رویداد انسو است.

در شرایط عادی منطقه ، در غرب آرام حاره ای به واسطه دمای تجارتی جنوب شرقی نسبتا آرام ، گرمایش حاصل تشعشع خورشیدی موجب گرم شدن آبهای اقیانوس می شود .

به طور همزمان با دمای تجارتی جنوب شرقی موجب فرا رفت آبهای گرم به سمت غرب می شوند بنابراین در غرب آرام حاره ای یک انباشتگی از آبهای با دما های بالا به وجود می آید و تراز دریا در این منطقه بالاست حال به دلیل تنش باد شرقی در آرام استوایی حرکتی به سمت قطب در لایه اکمن اقیانوسی ایجاد می شود و در طی آن   به دلیل پیوستگی ، فراجهندگی آب سرد در نواحی مرکزی شرقی آرام استوایی   به وجود می آید که این علتی بر وجود زبانه آب خنک در نواحی مرکزی و شرقی آرام استوایی می باشد.

ترموکلین لایه گذار بین لایه ترکیبی در سطح آب و لایه های عمیق آب می باشد . تعریف این لایه بر اساس دما می باشد. لایه ترکیبی در نزدیکی سطح و جایی است که دما تقریبا برابر دمای آب های سطحی است. در ترموکلین دما از لایه ترکیبی تا آبهای سرد اعماق به سرعت کاهش می یابد. لایه ترکیبی و لایه های عمیق آب از نظر دما تقریبا یکنواخت هستند ، در حالی که ترموکلین جایگزین منطقه گزار بین این دو تراز است.

بدین ترتیب در شرایط عادی منطقه در غرب آرام استوایی آبهای سطحی با دمای بالا و در مرکز شرق آرام استوایی زبانه ای از آبهای سطحی با دمای پایین وجود دارد .

حال در نواحی استوایی توزیع فعالیت های هم رفتی قوی در اتمسفر به میزان زیادی به همگرایی بادهای تجارتی و دمای سطح دریا بستگی دارد ، به طوری که منطقه همگرایی درون حاره ای    (Intertropical Convergence Zone (ITCZ و منطقه همگرایی آرام جنوبی (South Pacific Convergence Zone (SPCZ بر روی مناطقی واقع شده اند که دارای آبهای سطحی با دمای بالاتر از 27 درجه سانتیگراد می باشد .

بنابراین در غرب آرام استوایی توسط بادهای تجارتی همگرایی و در نتیجه صعود هوای گرم و مرطوب اتفاق می افتدو به دنبال آن در اثر فعالیتهای همرفتی و بارندگی ، گرمای نهان به طور گسترده ای در اتمسفر فوقانی آزاد می شود و در این حال زمینه ای مساعد جهت یک شارژ برگشتی به سمت شرق وبه موازات استوا در اتمسفرفوقانی پدید می آید و در پی آن هوای خشک در شرق آرام استوایی نزول می کند.  


بنابراین در شرق آرام استوایی پرفشارسطحی و در غرب آرام استوایی کم فشار سطحی شکل می گیرد و به دلیل گرادیان فشار به وجود آمده ، حرکتی از شرق به غرب در سطح و به موازات استوا ایجاد شده و بدین سان گردش والکر که ماحصل گرمایش آدیاباتیک در نواحی استوایی است، شکل گرفته است.در اين حالت در شرق آرام استوايي پرفشار استقرار يافته و هوا رونشست دارد و پاييدار مي باشد و در غرب آرام استوايي كم فشار مستقر و هوا حركت صعودي داشته و مرطوب و باراني ست.

همراه با اين وضعيت لايه ترموكلين در شرق آرام به سطح آب نزديك تر و در غرب اين ناحيه عميقتر است.ال نينو El nino - فاز گرم +


واژه ال نينو اساساً به جريان اقيانوس گرم و ضعيف ساليانه اي اطلاق مي شود كه به سمت جنوب در امتداد سواحل پرو واكوادور در ايام كريسمس جريان مي يابد و با گرمايش وسيع و غير معقول كه هر چند سال يكبار اتفاق مي افتد ، اكولوژي منطقه اي و محلي را تغيير مي دهد . 

زماني كه بادهای تجارتی جنوب شرقی قوی هستند گردش والکر شدت می  یابد ؛ اما قدرت گردش والکر با دمای سطح دریا در شرق آرام استوایی نیز در ارتباط است به  این ترتیب زمانی که دماهای سطحی دریا   در شرق آرام استوایی  بالاتـر  از حد  نرمال است بادهای تجاری و گردش والکر در ضعيف ترین وضعیت خود قرار دارند. تحت این شرایط ، شرق استرالیا ، اندونزی و هندوستان از هوای گرم و خشك برخور و در شرق آرام استوایی شرایط هوای مرطوب وباراني حاکم است.

با آغاز بهار در نيمكره شمالى، بادهاى تجارى ضعيف مى‏شوند و اين فرآيند را دچار اختلال مى‏كنند. اما معمولاً در اين هنگام، بادهاى موسمى آسيايى به كمك بادهاى تجارى مى‏آيند و اختلاف دماى حساس اقيانوس دوباره برقرار مى‏شود. تا اينجا همه چيز به خوبى پيش مى‏رود ولى بعضى اوقات به دلايلى كه هنوز كاملاً شناخته نشده‏اند بادهاى تجارى تقويت نمى‏شوند يا حتى از غرب به شرق  مى‏وزند . به اين ترتيب   آب ‏هاى گرم سطحى در ناحيه عميق غربى شروع  به حركت به سمت شرق مى‏كنند. در شرق، اين آب‏ها مانند يك پوشش عمل كرده و از بالا آمدن آب‏هاى سرد عميق جلوگيرى مى‏كنند و به اين ترتيب اختلاف دماى شرق و غرب اقيانوس بسيار كم مى‏شود.

بدون آب‏هاى سرد،دماى اقيانوس آرام شرقى و مركزى 2 تا 6 درجه افزايش مى‏يابد و ال نينو متولد مى‏شود. 

در طول پديده ال نينو باد ها در استوا بر روي اقيانوس از غرب به شرق مي وزند . اين بادها در سطح آب اقيانوس جابجا شده و آبهاي گرم سطح اقيانوس را كه بوسيله خورشيد در مناطق گرمسيري حرارت ديده اند ، به سواحل غربي شمال و جنوب قاره آمريكا مي آورد . به دنبال آبهاي گرم ، بارندگي نيز به سمت مشرق متمايل مي شود ، به همراه سيل در پرو و خشكسالي در اندونزي و استراليا . نشانه كليدي ال نينو ، افزايش دماي غير عادي در امتداد و هر دو طرف خط استوا در اقيانوس آرام مركزي و شرقي است . اين جريان هر چند سال يكبار با يك گرمايش عظيم و غير معمول همراه مي شود . بطوري كه در اين حال دماهاي سطح دريا حداقل براي چند ماه پياپي در 3 تا 5 محل ساحلي بالاي حد نرمال مي رود . و در پي آن دماي سطح دريا براي يك سال و يا حتي بيشتر بصورت غير عادي باقي مي ماند و براي برگشت به شرايط عادي منطقه ، حداقل تا ژانويه يا مارس آينده زمان لازم است . 

ال نينو اصولاً تغييراتي در موقعيت تندبادها بوجود آورده و موجب پديد آمدن رفتارهاي آب و هوايي غير معمول در كره زمين مي گردد . تغييرات در تند بادها كه توسط ENSO صورت مي گيرد بر آب و هوا نه تنها در شمال و جنوب قاره آمريكا بلكه در نقاط دوردستي همچون آفريقا و نواحي جنوبگان تاثير مي گذارد .لانينا La nina - فاز سرد -


زمانی که دماهای سطحی دریا   در شرق آرام استوایی  پایین تـر  از حد  نرمال است  ( شرایط  عکس  الینو  که  لانینا  نام  گرفته)بادهای تجاری و گردش والکر در قوی ترین وضعیت خود قرار دارند . تحت این شرایط ، شرق استرالیا ، اندونزی و هندوستان از هوای مرطوب و باران زا برخوردارند و در شرق آرام استوایی شرایط هوای خشک حاکم است و این شرایط عادی منطقه می باشد.
لانینا وضعیتی است که در قسمت مرکزی و شرقی استوایی اقیانوس آرام، آب سردتر از حالت طبیعی می شود. لانینا تقریباً متضاد ال نینو است. لانینا در هر سه تا هفت سال اتفاق می افتد و درجه حرارت آب دریا سرد می شود. این پدیده حاصل تغییر اختلاف فشار منطقه است و اجازه می دهد سطح آب‌های اقیانوس در قسمت شرقی سردتر از حالت معمول شود و در قسمت‌های حاره ی غربی گرم تر از حالت عادی گسترش یابد. علل لانینا برعکس عواملی است که در ایجاد ال نینو موثر هستند.تاثیر گذاری ENSO بر آب و هوای ایران:


درپدیده انسو تغییرات فشار هوا و وقوع شاخص بالا یا پایین نوسان جنوبی نسبت به رویداد ال نینو و لانینا تقدم زمانی دارد و نیز اینکه مرحله لانینا و ناهنجاری سطح آب اقیانوس نهایتا به رخداد ال نینو منجر می شود. در مرحله شاخص بالا و وقوع لانینا در استرالیای شمالی و جنوب شرقی آسیا بارشهای زیادی اتفاق می افتد و برعکس در حوالی جنوب خاورمیانه و دریای عرب (میان شبه جزیره عربستان و هند، درجنوب دریای عمان) هوا حالت فرونشینی دارد و پر فشارهای جنب حاره در این قسمت تقویت شده و به صورت نیمروزان گسترش می یابد که از حوالی استوا تا ناحیه رو به قطب کمربند پرفشار جنب حاره کشیده می شود. متقابلا در دوره شاخص پایین و پدیده ال نینو در استرالیای شمالی و جنوبی شرق آسیا بارش به شدت کاهش یافته و جریان هوا در جنوب خاورمیانه و جنوب غرب آسیا از افزایش برخوردار بوده و احتمالا کم فشار سودانی و دریای سرخ نسبت به متوسط قویتر بوده و انتقال دهنده انرژی و رطوبت عرضهای استوایی به سمت عرضهای میانه و بالا می باشد. 
در مقیاس نیمروزان (نصف النهار) وقتی کم فشار درون حاره ای در شرق آرام به دلیل فرایند ال نینو گسترش یافت، پر فشار جنب حاره ای موازی با آن به طرفین رانده شده و کمربند پر فشارهای جنب حاره ای به سمت قطبین سوق می یابد. به طبع آن گرداب قطبی (Polar Vortex) به نیمکره مقابل لغزیده و سطح غربی دور قطبی (Circumpolar Westerly) افزایش می یابد. به دنبال این سازوکار، سیستم پر فشار جنب حاره در نیمکره شرقی به سمت استوا عقب نشسته و در مقابل، کمربند بادهای غربی و امواج آن به طرف استوا پیشروی می کند و در خاورمیانه و ایران (با شدت و ضعف) دوره مرطوبتری آغاز می شود. 
در وضعیت لانینا پر فشارهای موجود در نیمکره غربی به ویژه در امتداد نیمروزان 90 درجه غربی قوی تر است که علت آن وجود جریانهای سرد کالیفرنیا، همبولت در شرق اقیانوس آرام است. در این شرایط کم فشار درون حاره ای ضعیف و پر فشار جنب حاره به سمت استوا سوق یافته و متقابلا در نیمکره مقابل پر فشارهای مذکور به دلیل تقویت نسبی کم فشار اخیر به سمت قطب کشیده می شوند و در خاورمیانه و ایران وقوع خشکسالیها، فراوانی نسبتا بیشتری می یابد. البته این نکته را باید پذیرفت؛که برخی از مراحل شاخص پایین(ال نینوی سال 73-1972 ) در کشور ما مقارن با خشکسالی بوده است. در این مورد تغییرات در هم بافته الگو های جهانی و سینوپتیکی نیز موثر می باشد. 
برای مثال می توان به موقعیت و ارتفاع تاوه قطبی ونیز جهت گیری محور تاوه وپشته بادهای غربی در آسیا نسبت به مناطق خاص مانند کوههای اورال یا شبه جزیره اسکاند یناوی اشاره کرد.

در این خصوص لغزش تاوه قطبی(فرضا رویداد ال نینو) به سمت شرق اورال باعث جریان شمال غربی در کشور و آغاز دوره خشک و انتقال آن به غرب اورال باعث جریان جنوب غربی و دوره مرطوب می شود؛ که حالت اخیر فراوانی بیشتری دارد.

نویسنده : | در : دوشنبه 19 تير 1391 ساعت: | دیدگاه: ()
تعداد بازديد : 3666
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نوسان چند دهه اي اطلسAtlantic Multidecadal Oscillation

AMO

نوسان چند دهه اي اطلس

 

 

در سال 1994 شاخص AMO توسط Schlesinger و Ramankutty مورد شناسايي قرار گرفت. 


AMO چست؟

AMO يكسري تغييرات دراز مدت و مداوم در دماي سطح دريا در اقيانوس اطلس شمالي با فازهاي سرد و گرم كه ممكن ست به مدت 40 - 20 سال در يك دوره و يك تفاوت در حد  1F0 در بين 2 كران به طول بيانجامد. اين تغييرات طبيعي بوده و حداقل براي 1000 سال اخير اتفاق مي افتند. 


Blog Skin

 

 

چه مقدار از اقيانوس اطلس را كه در مورد آن صحبت كرديم در بر مي گيرد؟

بيشتر اطلس بين استوا و گرينلند با يك آهنگ تغيير مي يابد. همچنين برخي از نواحي آرام شمالي به نظر مي رسد تحت تاثير واقع مي شود. 


اكنون ما در چه فازي قرار گرفته ايم؟

از ميانه دهه 1990 ما به يك فاز گرم وارد شده ايم. 

 

اثرات AMO چيست؟

AMO بر دما و بارش بخش وسيعي از نيمكره شمالي بخصوص، آمريكا شمالي و اروپا تاثير مي گذارد. آن به فراواني خشكسالي هاي آمريكاي شمالي و فراواني هاريكن هاي نيرومند اطلس وابسته ست. متناوبا، ابهام و مبالغه هايي در مورد افزايش دماي جهاني به دليل گرماي جهاني القا شده توسط انسان صورت مي گيرد. 


چگونه AMO بر خشكسالي ها و بارش اثر مي گذارد؟

تحقيقات اخير پيشنهاد مي كند، AMO به رويداد هاي گذشته خشكسالي هاي بزرگ در ميانه غربي و جنوب غربي مربوط است. هنگامي كه AMO در فاز گرم خود بسر مي برد، اين خشكسالي ها تمايل به افزايش فراواني و يا شدت (طول مدت) دارند. بالعكس، براي فاز منفي AMO. دو مورد از شديترين خشكسالي هاي قرن 20 در خلال فاز مثبت AMO بين سال هاي 1925 و 1965 اتفاق افتاده اند: شن روان خشكسالي هاي دهه 1930 و 1950. فلوريدا و شمال غرب آرام در جهت عكس، طي فاز گرم AMO با بارش بيشتر مواجه هستند.

 

چگونه AMO بر فلوريدا تاثير مي گذارد؟

AMO يك تاثير قوي بر بارش فلوريدا دارد. بارش در مركز و جنوب فلوريدا در مواقع فاز گرم اطلس بيشتر شده و در فاز سرد خشكسالي ها و آتش سوزي هاي جنگلي افزايش مي يابد. بعنوان يك نتيجه اين تغييرات، جريان ورودي به درياچه Okeechobee ، تا اندازه 40 % بين 2 كران AMO تغيير مي يابد. در فلوريداي شمالي نسبت به صورت معكوس ظاهر مي شود، بارش كمتر هنگام فاز گرم اطلس. 

 

تا چه اندازه AMO در مورد هاريكن ها موثر ست - به عبارت ديگر - آيا آن يكي از بزرگترين عوامل در اين مورد به مشار ميرود؟ و يا فقط يك نقش كوچك؟

در خلال فازهاي گرم AMO،  تعداد طوفان هاي حاره اي كه به سمت هاريكن هاي قدرتمند تكامل پيدا مي كنند بيشتر از دوران فازهاي سرد ست، حداقل 2 مورد از بسياري از موارد.  

از زماني كه AMO در حوالي 1995 به فاز گرم تغيير شرايط داده است، هاريكن هاي قدرتمند بيشتر شايع شده كه این امر منجر به یک بحران در صنعت بیمه است. 

 

آيا AMO  بر روي شدت هاريكن ها تاثير مي گذارد يا فراواني آنها ؟ 

فراواني طوفان هاي دسته ضعيف - طوفان هاي حاره اي و هاريكن هاي ضعيف - زياد تحت تاثير AMO نيست. به هر حال، تعداد طوفان هاي ضعيف كه به سمت هاريكن هاي قدرتمند تكامل پيدا مي كنند، به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته ست. بدين گونه شدت تحت تاثير واقع مي شود، اما به وضوح، فراواني هاريكن هاي قدرتمند نيز تحت تاتثر واقع مي شود. در اين تشخيص، تمايز قائل شدن بين فرواني و شدت مشكل ست و تشخيص تا حدي بي معني مي شود.

 

اگر AMO تا حدي بر هاريكن ها تاثير مي گذارد، چه چيزي بر روي AMO موثر ست؟

مدل هاي اقيانوسي و جوي كه به همديگر متقابلا اثر مي كنند، نشان مي دهد كه چرخه AMO درگير مي شود با تغييرات در چرخه جنوب - شمال و واژگوني آب و گرما در اقيانوس اطلس. اين مشابه چرخه اي ست كه ما تصور مي كنيم در دوران عصرهاي يخبندان تضعيف مي شود، اما در مورد AMO، تغييرات در چرخه بسیار زیرکانه تر است نسبت به آن عصرهاي يخبندان. جريان آب گرم گلف استريم در سواحل شرقي ايالات متحده قسمتي از گردش معكوس اطلس بشمار مي رود. هنگامي كه گردش معكوس تضعيف مي شود، دماي اطلس شمالي خنكتر مي شود. 

 

آيا ما مي توانيم AMO را پيش بيني كنيم؟

ما هنوز توانايي پيش بيني دقيق زماني كه AMO تغيير حالت خواهد داد در تشخيص قطعي نداريم. مدلهاي كامپيوتري كه همچون النينو را پيش بيني مي كنند، در انجام اين كار بسيار بعيد بنظر مي رسد...

 

Blog Skin

 

Blog Skin

 

 

نویسنده : | در : دوشنبه 19 تير 1391 ساعت: | دیدگاه: ()
تعداد بازديد : 2794
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0

نوسان دهه ا ی اقیانوس آرام(Pacific Decadal Oscillation (PDO


نوسان دهه ا ی اقیانوس آرام

 

 

PDO يك پديده اقليمي ست كه با پايداري الگوهاي اقليمي دو فازي در اقيانوس آرام شمالي همراه است و با دوره هاي زماني از مرتبه 50 سال نوسان مي كند (يك فاز مشخص PDO معمولا در حدود 25 سال پايدار مي ماند). تاثيرات فاز گرم PDO (مقدار مثبت شاخص عددي) مشابه تاثيرات فاتز گرم ENSO و تاثيرات فاز سرد PDO (مقدار منفي شاخص عددي) مشابه فاز سرد ENSO است. شاخص نوسانات ده ساله اقيانوس آرام (PDO Index) با استفاده از الگوهاي دماي سطح دريا (SST)  در اقيانوس آرام شمالي تعيين مي گردد. فاز مثبت (منفي) PDO خود را به صورت SST هاي كمتر (بيشتر) از حالت نرمال در بخش مركزي اقيانوس آرام نشان مي دهد.

 

فاز گرم (+) , سرد (-) شاخص PDO

 

مقايسه فاز گرم (+) شاخص PDO و فاز گرم (+) شاخص ENSO (النينو)

 

» نمودار مقادير شاخص PDO (اتو آپديت)

»  مقادير ماهانه شاخص PDO از ژانويه 1950 تا حال

»  سري زماني مقادير شاخص PDO از 2000

»  سري زماني مقادير شاخص PDO از 1950

نویسنده : | در : دوشنبه 19 تير 1391 ساعت: | دیدگاه: ()
تعداد بازديد : 3037
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 1

شاخص نوسان درياي شمال _ شمال خزرشاخص نوسان درياي شمال _ شمال خزر


 NCPI


به تازگي کوتيل و همکاران نيز با مطالعه داده هاي فشار تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال يک الگوي پيوند از دور بنام الگوي درياي شمال‐ درياي خزر NCP، را در نيمکره شمالي شناسايي کرده اند که فازهاي مثبت آن با کاهش دما و افزايش بارش و فازهاي منفي آن با افزايش دما و کاهش بارش در بالکان و خاورميانه همراه است.

NCPI بعنوان اختلاف ميانگين ارتفاع نرمال شده تراز 500 ميلي بار  بين مراكز، دريا شمال (100E , N0E و 00E , 550N) و شمال خزر (600E , 450N و 500E , 450N) تعريف مي شود. 


 

 

 

فاز منفي (+) شاخص NCP هنگامي كه NCPI > 0.5Z باشد تعريف مي شود:الف _الگوي ارتفاع ژئوپتانسيل 500 ميلي بار: در فاز مثبت شاخص NCP ، در شمال غرب اروپا شامل بريتانيا، دريا شمال، غرب اسكانديناوي و شدت كمتر در اروپاي مركزي ارتفاع تراز 500 ميلي بار بالاتر از نرمال ديده مي شود در حالي كه در قزاقستان، شمال دريا خزر و غرب روسيه و شدت كمتر در خاورميانه ارتفاع تراز مذكور نسبت به نرمال پايين تر ست. ب _الگوي جت استريم: در فاز مثبت شاخص مذكور هسته روباد جنب حاره اي از قدرت بالايي برخوردار ست و هسته قدرتمند از ميانه شمال آفريقا تا شمال هند ديده ميشود. روباد قطبي نيز در اروپا به عرض هاي بالاتر انتقال يافته و با يك برگشت از شمال اروپا به سمت شمال خاورميانه و غرب آسيا فرود مي آيد كه سبب تركيب آن با روباد جنب حاره در خاورميانه مي شود. اين ويژگي ريزش هواي سرد عرض هاي بالاتر را به روي منطقه در بر دارد. ج _آنومالي دما: در اين فاز غرب روسيه و خاورميانه از دماي پايين تر از نرمال و شمال اروپا از دماي بالاتري برخوردار مي شود.  شرق اروپا نيز دماهاي پاييني را ثبت مي نمايد. د _ بارش: به نظر ميرسد در اين فاز سواحل غربي خزر و شمال غرب از بارش هاي بالاتر از نرمال و با شدت كمتر نيمه شمالي برخوردار مي شوند، ناحيه اي از جنوب همچون استان هرمزگان نيز تمايل بالاتر از نرمال در بارش مشاهده مي شود. در ساير مناطق تغيير خاصي ديده نمي شود.فاز منفي (-) شاخص NCP هنگامي كه NCPI < 0.5Z باشد تعريف مي شود:الف_الگوي ارتفاع ژئوپتانسيل 500 ميلي بار: در فاز منفي شاخص NCP ، در شمال غرب اروپا شامل بريتانيا، دريا شمال، غرب اسكانديناوي و شدت كمتر در بخش عظيمي از اروپا ارتفاع تراز 500 ميلي بار پايين تر از نرمال ديده مي شود در حالي كه در قزاقستان، شمال دريا خزر و غرب روسيه و شدت كمتر در خاورميانه ارتفاع تراز مذكور نسبت به نرمال بالاتر ست. ب _الگوي جت استريم: در فاز منفي شاخص مذكور هسته روباد جنب حاره اي از قدرت كمتري برخوردار ست. روباد قطبي در اروپا به عرض هاي پايين تر انتقال يافته و ضمن عبور از حوالي مديترانه در شرق اروپا به دليل هسته بلاك بر روي قزاقستان، با يك انحنا به عرض هاي بالاتر سوق مي يابد اين شرايط با باد هاي جنوبي در غرب خاورميانه همراست و شرايط گرمتري را در خاورميانه بوجو مي آورد. ج _آنومالي دما: در اين فاز غرب روسيه و خاورميانه از دماي بالاتر از نرمال و شمال اروپا از دماي كمتري برخوردار مي شود.  شرق اروپا نيز دماهاي بالايي را ثبت مي نمايد. د _ بارش: به نظر ميرسد در اين فاز سواحل غربي خزر و بر خي نقاط شمال غرب تمايل بارش كمتر از نرمال را تجربه مي كنند، در ساير مناطق كشور بارش نرمال با تمايل به بيشتر از نرمال ديده مي شود. 


 

همچنين کوتيل و ديگران اثر الگوي پيوند از دور درياي شمال ‐درياي خزر NCP ، را به همراه نوسان اطلس شمالي NAO و نوسان جنوبي SO، روي اقليم نواحي شرقي حوضه مديترانه بررسي کرده اند .در اين تحقيق بيشترين اثر الگوي NCP بر روي دما در نواحي بري آناتولي ديده شد بطوري که در اين محل تفاوتهاي فصلي دما در طي دو فاز منفي و مثبت اين الگو حدود 3.5 درجه سانتيگراد بود و اين تاثير به طرف جنوب کاهش مي يابد. آنها مشخص کردند که شاخص NCP از بين سه شاخص، تفاوتهاي افزايش وافت دما را بهتر نشان مي دهد و بعنوان الگوي اصلي پيوند از دور، اقليم بالکان، شبه جزيره آناتولي و خاورميانه را تحت تاثير قرار مي دهد.

 

 

نویسنده : | در : دوشنبه 19 تير 1391 ساعت: | دیدگاه: ()
تعداد بازديد : 2347
نتیجه : 2 امتیاز توسط 2 نفر مجموع امتیاز : 1

الگوي پيوند از دور اقيانوس آرام - آمريكاي شمالي (PNA)The Pacific _ North American

PNA

الگوي پيوند از دور اقيانوس آرام - آمريكاي شمالي (PNA) يكي از برجسته ترين حالات تغيير پذيري اندك  در فرا حاره اي هاي نيمكره شمالي ست. 

در فاز مثبت الگوي PNA ، ميانگين بالاي ارتفاع در والي هاوايي و سرتاسر ناحيه كوهستاني آمريكاي شمالي همراه بوده،  در حالي كه ارتفاع كمتر در جنوب جزاير Aleutian و سرتاسر جنوب شرق ايالات متحده واقع مي شود. 
 الگوي مثبت PNA، با نوسانات قوي در قدرت و موقعيت روباد شرق آسيا همراست. در اين فاز رودباد شرق آسيا قدرت گرفته و با يك شيفت شرق سو در ناحيه خروجي، بسوي غرب ايالات متحده همراست. فاز منفي شاخص با يك برگشت غربسو به سمت آسياي شرقي، فعاليت بلاكينگ در سرتاسر عرض هاي بالايي آرام شمالي و شكلگيري قوي يك دو دسته شدگي جريانات در سرتاسر آرام مركزي نمايان مي شود.


Jet Stream Anomalies During a Positive PNA

Jet Stream Anomalies During a Negative PNA


فاز مثبت با دماي بالاتر از نرمال در غرب كانادا و شديدتر در غرب ايالات متحده همراه بوده و دماي پايين تر از نرمال در  جنوب_مركز و جنوب شرقي ايالات متحده همراست. الگوي شاخص PNA اثر كمي در تغيير پذيري دماي سطحي در سراسر آمريكاي شمالي در طي تابستان از خود نشان مي دهد. فاز مثبت با ناهنجاري هاي بارش شامل مجموع ميانگين بالاتر از نرمال در خليج آلاسكا كه بسوي شمال غربي آرام ايالات متحده گسترش ادامه مي يابد و نيز مجموع ميانگين بارش كمتر از نرمال در بالاي نيمه غربي ايالات متحده همراست. 
گرچه الگوي PNA يك نوع نمايه مستقل از تغيير پذيري اقليم محسوب مي شود، اما شديدا از پديده النينو - نوسان جنوبي (ENSO) تاثير مي پذيرد. فاز مثبت الگوي PNA به فاز مثبت شاخص ENSO (النينو) و فاز منفي آن به رويدادهاي منفي ENSO يعني لانينا گرايش دارد.  


نتايج نشان داد که بيشترين ارتباط بين شاخص PNA و دما در فصل زمستان است و ارتباط شاخص PNA و بارش نسبت به دما از اهميت کمتري برخوردار می باشد .قويترين ارتباط شاخص PNA و بارش به دليل وجود سامانه هاي همديد که کنترل کننده بارش هستند، در فصل زمستان و نزديک فصل بهار ديده شد. در اواخر فصل بهار تا نزديک فصل پاييز به دليل اهميت کم رخدادهاي بارش همرفتي در مقياس کوچک همبستگي ضعيف وگستردگي آن به حداقل خود مي رسد. کنراد رابطه رژيم دماي ايالات متحده را با شاخص هاي الگوي آرام ‐آمريکاي شمالي در مقياس ميان ماهانه بررسي کرد . وي در اين مطالعه از شاخصهاي PNA استاندارد شده که براي 6 بازه زماني 30 - 5 روز در يک دوره که متشکل از 27 فصل زمستان بود استفاده کرد و سپس تغييرات دما در اين 6 بازه زماني را محاسبه نموده ، وی با تشکيل ماتريسهاي همبستگي بين شاخصهاي PNA و مقادير دماي اندازه گيري شده در مقياس زماني ميان ماهانه نشان داد که تنها در نواحي جنوب شرق و شمال غرب ايالات متحده را بطه معنا داري بين شاخص هاي PNA و دما وجود دارد .در جنوب شرق ايالات متحده ، تغييرات دما به خصوص دماي حداقل در مقياس زماني کوتاه بطور قوي با شاخص PNA محاسبه شده در بازه زماني 30 - 25 روز مرتبط است .بيشترين همبستگي شاخص PNA و تغييرات دما در بازه زماني 20 - 25 روز بدست آمده است . او نشان داد که رابطه دما و شاخص PNA درشمال غرب ايالات متحده به اندازه جنوب شرق قوي نيست.

رابرت و ديگران نيز نشان داده اند که در مقياس وسيع الگوي پيوند از دور انسو ENSO، و الگوي امريکاي شمالي –آرام PNA، تاثير مهمي بر دماي هوا و يخهاي درياي برينگ دارند .به عقيده آنها اين سيگنال از سوي جو و نه از سوي اقيانوس به سيستم وارد مي شود .آنها معنادار بودن همبستگي سري زماني دماي سطحي درياي برينگ SST، را با تاخير 18 ماهه نسبت به شاخص نوسان اطلس جنوبي SOI، و آرام‐امريکاي شمالي PNA ارزيابی کرده و نشان دادند که سرماي درياي برينگ تابع نوسانات منفي شاخص نوسان اطلس جنوبي يعني رخدادهاي النينو بوده و سرد شدن دماي آب درياي برينگ نيز تابع نوسانات مثبت SOI است. همچنين مشخص شد که بيشينه همبستگي براي شاخص نوسان اطلس شمالي يک يا 2 ماه نسبت به SOI، تأخير دارد.

اطلاعات شاخص نوسان اقيانوس آرام _آمريكاي شمالي (PNA)

نویسنده : | در : دوشنبه 19 تير 1391 ساعت: | دیدگاه: ()
تعداد بازديد : 4267
نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 2

سایر صفحات سایتتعداد صفحات : 56